เขาค้อ article
ค้อคีริน รีสอร์ท เขาค้อ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวม ของกลุ่มภูเขาน้อยใหญ่ ที่ทอดตัวเรียงราย สลับกันในภาคเหนือตอนล่าง เป็นที่ตั้งของอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่บนภูเขา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เนื่องจากมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี แม้แต่ในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี เพียง 18-25 องศาเซลเซียสเท่านั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ได้มาพักผ่อน โดยยอดเขาสูงหลายแห่งที่น่าสนใจ เช่นเขาย่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระตำหนักเขาค้อ มีความสูง 1,290 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดเขาผาซ่อนแก้วมีความสูงมากกว่า 1,300 เมตร ส่วนยอดเขาค้อ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ เขาค้อ มีความสูง 1,174 เมตร สภาพอากาศบนเขาค้อจึงค่อนข้างเย็น และเย็นจัดในฤดูหนาว และยังมีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นแหล่งชมทะเลหมอกที่สวยมากแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก

ชื่อเขาค้อ มีที่มาจาก ป่าบริเวณนี้มีต้นค้อขึ้นอยู่มาก ซึ่งโดยปกติต้นค้อจะขึ้นในพื้นที่ที่มีภูมิอากาศหนาวเย็น ป่าไม้ในแถบนี้เป็นป่าเต็งรังหรือป่าไม้สลัดใบ ป่าสน และป่าดิบ ที่น่าสนใจก็คือ พันธุ์ไม้ตระกูลปาล์ม ลักษณะคล้ายต้นตาล แต่ออกผลเป็นทะลายคล้ายหมาก แม้ปัจจุบันป่าจะถูกถางไปมากก็ตาม แต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้าง
จุดเด่นของเขาค้อ คือการเที่ยวชมทะเลหมอกในฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งอยู่บริเวณจุดชมวิวเหนืออ่างเก็บน้ำรัตนัย ใกล้กับสถานที่สำคัญทางราชการหลายแห่ง ในอำเภอเขาค้อ  นอกจากจะมีความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นสถานที่สำคัญอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์ของประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่ทางราชการ ใช้ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีต ก่อนที่ผกค. จะแพ้พ่าย และสูญหายไปจากประเทศไทย ซึ่งสถานที่สำคัญหลายแห่งบนเขาค้อ ยังปรากฎหลักฐานเหล่านี้อยู่จำนวนมาก

สถานที่น่าสนใจบนเขาค้อ


ชมทะเลหมอก ทะเลหมอกบนเขาค้อเกิดขึ้นบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำรัตนัย ทำให้สามารถชมวิวทะเลหมอกได้เป็นบริเวณกว้าง จุดหลักของการชมทะเลหมอก คือริมเส้นทางสาย 2196 บริเวณตรงข้ามที่ทำการอำเภอเขาค้อ ซึ่งมีศาลาชมวิว สถานที่ราชการ และจุดกางเต็นท์สำหรับพักแรมของหน่วยงานราชการ และรีสอร์ทเอกชนจำนวนมาก ไว้รองรับนักท่องเที่ยว
ทะเลหมอกมักเกิดในฤดูฝน และฤดูหนาว ในวันที่อากาศมีความชื้นสูง หรือวันที่มีอากาศหนาวเย็น ซึ่งปกติสามารถชมทะเลหมอกได้ในวันที่ไม่มีลมแรง ส่วนวันที่มีลมแรง มักไม่มีทะเลหมอก แต่จะได้อากาศเย็นสดชื่นจากสายลมมาแทน

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ และกำลังก่อสร้างเพิ่มเติม ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน บนเชิงเขาผาซ่อนแก้ว ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา เนื่องจากนำศิลปะหลายแขนงมาผนวกเข้ากับการก่อสร้างในเชิงพระพุทธศาสนา และมีที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาสูง ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบด้านได้ 360 องศา กลายเป็นความสวยงามที่รวมเข้าไว้ด้วยกันทั้งในทางธรรม และในทางธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับค้อคีริน รีสอร์ทนี่เอง สามารถมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วในมุมมองที่สวยงามได้จากดาดฟ้าบ้านพักทุกหลังของรีสอร์ท

 

วัดผาซ่อนแก้ว เขาค้อ


ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) อยู่เลยกิโลเมตรที่ 28 ทางหลวงหมายเลข 2196 (ไปเล็กน้อย แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2323 ไปประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นจุดหนึ่งที่เห็นทิวทัศน์สวยงามและเคยเป็นฐานสำคัญทางยุทธศาสตร์ในอดีต ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาค้อ มีห้องบรรยายสรุปแก่ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ค่าเข้าชมคนละ 10 บาท

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ อยู่บนยอดเขาสูงสุดของเขาค้อ อยู่เลยฐานอิทธิ ไปอีก 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของพลเรือน ทหาร ตำรวจ ทหาร ผู้พลีชีพในการสู้รบเพื่อปกป้องพื้นที่ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511-2525 โดยสร้างด้วยหินอ่อนเป็นรูปสามเหลี่ยมสูง 24 เมตร หมายถึง การปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหารในปี พ.ศ. 2524 ผนังภายในบันทึกประวัติอนุสรณ์สถานและรายชื่อวีรชนผู้เสียสละไว้ด้วย การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2196 ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 28 ไปเล็กน้อย มีทางแยกขวาไปเส้นทางหมายเลข 2323 ประมาณ 3 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่บนยอดเขาค้อ ติดกับสำนักสงฆ์วิชมัยปุญญาราม ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เจดีย์แห่งนี้ชาวเพชรบูรณ์สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชาจะมีประชาชนเดินทางมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทำพิธีเวียนเทียนเป็นประจำ

เขาค้อ เพชรบูรณ์


น้ำตกศรีดิษฐ์
น้ำตกจากแก่งลำน้ำเข็ก ที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นน้ำตกชั้นแรกๆ ของลำน้ำเข็ก ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงไปยังพิษณุโลก ทำให้เกิดน้ำตกอีกหลายแห่ง เช่นน้ำตกแก่งโสภา น้ำตกแก่งซอง ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก

น้ำตก ศรีดิษฐ์ มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของเขาค้อ เนื่องจากเคยถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในช่วงเกิด ยุทธภูมิการสู้รบบนเขาค้อ ซึ่งยังปรากฎหลักฐานเครื่องมือเครื่องใช้หลายอย่างของกลุ่ม ผกค. อยู่ในบริเวณน้ำตก เช่นบ้านพัก กังหันน้ำสำหรับฉุดกระเดื่องตำข้าว เป็นต้น

บริเวณ น้ำตกร่มรื่น เหมาะสำหรับการปูเสื่อพักผ่อน ปิคนิก รับประทานอาหาร และยังมีบริเวณน้ำตื้นรอบๆ ที่เด็กๆ สามารถลงเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนาน ส่วนด้านนอกบริเวณทางเข้า ก็มีร้านขายอาหาร และสินค้าที่ระลึกของชาวเขาเผ่าม้ง และจากชาวบ้านในพื้นที่ ให้เลือกกันได้ตามชอบใจ

แก่งบางระจัน
ลำน้ำเล็กๆ ที่ลัดเลาะผ่านแก่งหินน้อยใหญ่ บริเวณตำบลหนองแม่นา อ.เขาค้อ กระแสน้ำจะเชี่ยวกรากและสวยงามในฤดูฝนต่อเนื่องไปถึงต้นฤดูหนาว ซึ่งมีน้ำปริมาณมาก ส่วนในฤดูร้อน มีปริมาณน้ำน้อยลง บางจุดเป็นน้ำนิ่ง และให้แมงกะพรุนน้ำจืด โผล่ขึ้นมาสู่ผิวน้ำในหน้าแล้งนี่เอง

จุด ขายของแก่งบางระจันจึงอยู่ในเทศกาล พายเรือท่องป่า ตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำจืดที่หายาก มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นในประเทศไทย ลักษณะเป็นวุ้นสีขาวขนาดเล็กประมาณ 2-3 เซนติเมตร แหวกว่ายอยู่ในกระแสน้ำของแก่งบางระจัน

กิจ กรรพายเรือท่องป่า ตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด ของแก่งบางระจัน ยังพานักท่องเที่ยวนั่งเรือชมความสมบูรณ์ของป่าแก่งบางระจัน ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างจ.เพชรบูรณ์ กับจ.พิษณุโลก เป็นแก่งน้ำใส ท่ามกลางความร่มรื่นของป่าไม้ 2 ฝั่งน้ำ ปลายทางของการล่องเรือ นอกจากจะพบแมงกะพรุนน้ำจืดแล้ว ยังพบกับผีเสื้อสวย และหายากจำนวนมากบนแก่ง 2

ทุ่งแสลงหลวง
ป่าทุ่งหญ้าสะวันนาเขต พื้นที่ต่อเนื่องระหว่างอ.เขาค้อ และอ.นครไทย จ.พิษณุโลก เข้าชมได้ทางที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หน่วยหนองแม่นา อ.เขาค้อ ซึ่งจัดเป็นลานสำหรับกางเต็นท์ เพื่อชมทะเลหมอกเหนือยอดทุ่งหญ้าในยามเช้า ที่สวยงามมากที่สุดในฤดูหนาว ส่วนแฟนพันธุ์แท้ขาลุย ก็สามารถขับรถปิ๊คอัพ หรือโฟร์วีล ลุยต่อเข้าไปท่องเที่ยวยังทุ่งโนนสน และทุ่งนางพญา ซึ่งเป็นทุ่งป่าสน ท่ามกลางทุ่งหญ้าธรรมชาติ ที่สวยงาม และมีดอกไม้ป่ามากมายข้างทางในฤดูกาลที่ดอกไม้บาน

ทะเลหมอก เขาค้อ เพชรบูรณ์

  
ที่เที่ยวรอบๆ

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว article
ภูทับเบิก article
Pino Latte article
รูท 12 article
ตั๊กม้อ คอฟฟี่ articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.