จองบ้านพัก

  
 * รวมวันหยุดเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์

** บ้านพักช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม จะเปิดรับจองตั้งแต่เดือน กรกฎาคม เป็นต้นไป


ชำระเงินมัดจำการจองที่พัก 50% ของราคาเต็ม ยกเว้นช่วงเดือนธันวาคม และเทศกาลวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน กรุณาชำระ 100%

โอนเงินทางธนาคาร ในนาม คุณสมฤดี บรรจงดวง
  ธ.กสิกรไทย   สาขา คลองเตย    017-2-99284-6
  ธ.กรุงเทพ   สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่    153-0-26197-1
       


เมื่อชำระเงินมัดจำแล้ว สามารถยืนยันการชำระเงินได้ทางไลน์

• ส่งหลักฐานการชำระเงิน ส่งสลิปทางไลน์ :  @khokirin      

• เมื่อทางรีสอร์ทตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะจัดส่งใบยืนยันการจองบ้านพักให้ท่านทางไลน์อีกครั้งหนึ่ง

• กรุณานำใบยืนยันการจองของทางรีสอร์ท มาแสดงในวันที่เข้าพัก และชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนการเข้าพัก

* รีสอร์ทไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถออกใบกำกับภาษี เพื่อลดหย่อนภาษีปลายปีได้ มีหลักฐานชำระเงินเป็นใบเสร็จรับเงินเท่านั้น